יואב איתן

פרקים בהשקפת עולם יהודית מתוך פרשיות התורה


יואב איתן נולד בארץ ישראל. הוריו ברחו מגרמניה מאימת הנאצים וזכו להיות עם מייסדי קבוצת יבנה. את חינוכו קיבל בקבוצת יבנה. בוגר האוניברסיטה העברית בביולוגיה
B.Sc ותואר Ph.D. בגנטיקה.
למד תורה בבית הוריו ובבית הספר, יחד עם לימוד מתמשך מרבני ישיבת "כרם דיבנה" לדורותיהם.

על הספר - א'

בספר "דרך ארץ קדמה לתורה" נלמדים ערכי יסוד בעולם היהודי – כדוגמת אמונה בקב"ה, מעמד האיש והאישה, בחירתו של אברהם העברי, יסודות המוסר העולמי, צער בעלי החיים, חינוך ליראת שמים, חטא ותשובה, ייחודה של ארץ ישראל, שכר ועונש, כבוד האדם, עקרונות המשפט, בחירתו של עם ישראל ועוד ערכים רבים. הפרקים בהשקפת העולם היהודית מובאים בצמוד לאזכורם בפרשות התורה, ומתבססים בעיקר על מדרשים ובצירוף דברי ראשונים. רבותינו לימדו כי "שבעים פנים לתורה" ובכל לימוד הבנה מיוחדת של התורה ומצוותיה. הספר "דרך ארץ קדמה לתורה" מדגיש את ביאור התורה בגישה של "תורה עם דרך ארץ". דרך חיים יהודית זו התפתחה במרכז אירופה לפני השואה והיא משלבת פתיחות מדעית ומחשבתית יחד עם הקפדה על הליכה בדרך התורה כפי שנקבעה בהלכה היהודית לדורותיה. בספר יש מגמה ללמוד את הערכים היהודיים המרכזיים, תוך דירוגם ב"סולם ערכים" תורני. לימוד זה נעשה מתוך הכרה בחשיבות העצומה של הערכים האנושיים ודירוגם היחסי בקביעת התפתחות העמים והחברות האנושיות בעולם. הספר מבליט את תרומתה העצומה של התורה בעיצוב פני העם היהודי ומעמדו בכלל האנושות. לימוד זה מקבל משנה חשיבות בימינו בעקבות מהפיכת התקשורת העולמית אשר מעודדת את השוואת התנהגותם ומצבם של עמים וחברות אנושיות על פני כדור הארץ מבחינה חומרית וערכית. ישנו רצון ליצור שיתוף ושיתוף פעולה וכמובן חיים ביחד. הסכמה על כללי המשחק הפוליטים הנורמליים והנורמות בחברה. הסכמה על צורת המשטר הדמוקרטי. מימוש הפלורליזם וסובלנות הם תנאי למימוש הפלורליזם הוא היכולת ללמוד לסבול דעות והשקפות שונות משלך ,להכיר בזכות קיומן של דיעות אלה,גם אם אינני מסכים איתן. "אני שולל את מה שאתה אומר,אבל אגן עד
מוות על זכותך לומר את הדבר",מדברי וולטר,1763.