והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר-צפנת ליראיך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם: מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון: ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם: טוב שם טוב משמן טוב ויום המוות מיום היולדו: סוף דבר הכל נשמע את -האלוהים ירא ואת-מצוותיו שמור כי-זה כל- האדם: יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם: מנוחה נכונה. בישיבה עליונה. במעלת קדושים וטהורים. כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. וחילוץ עצמים. וכפרת אשמים. והרחקת פשע. והקרבת ישע. וחמלה וחנינה. מלפני שוכן מעונה. וחולקא טבא לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב המרוחם יוסף משה בן שרה ואברהם רוח יהוה תניחנו בגן עדן מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו. ויחוס ויחמול עליו. מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו ובסתר אהלו לחזות בנועם יהוה ולבקר בהיכלו. ולקץ הימין יעמידהו. ומנחל עדניו ישקהו. ויצרור בצרור החיים נשמתו. וישים כבוד מנוחתו. וילוה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום. כדיכתיב יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו. הוא וכל-בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן:

הערוך השלם להורדה

אמריקה - אפרת אברמסון משה

גם אני הייתי רוצה בית באמריקה שלך
שגינה בו משתרעת על כרים של דשא רענן
שהירוק העדין בו שולט והמים שמשקים אותו רכים
והשמים שממטירים עליו כחולים והפשפש שבגן שלו פתוח פעור לרווחה
פעם התאוותי למשפחה באמריקה שלך
שיהא לה אוטו חום עם חלל גדול
שיכיל סלים של פיקניק וארגז כלים כחול
ונוכל לנעול פעמיים את בריח הפלדה
ונבטל שעות בלשכת העבודה
גם אני רציתי בית ועץ ונדנדה
באמריקה שלך,בצרפת, בקנדה
באפריקה השחורה עם קומץ לבנים
ומשטרה והפיכות ודם ודם ודם ברחובות
בגרמניה מרססת הבתים , בשבדיה שורפת הצלבים
גם אני רציתי להניף דגל מחאה ברחובות שויצריה הבוזזת
חשבונות,אוצרות,נפשות
ובסין האדומה להכלא במרתפי העינויים
וביפן להיירות בידי היקוזה ולמצוא אלפי מכשירי חחשמל תקינים
ברחובות
וגם אני רציתי להיות ברוסיה האנטישמית ובאיטליה הטיפשית
אם כרי הדשא עוד חשובים והנדנדות יודעות דבר
ואם בסך-הכל , אם עוד לא נסעתי
אם עוד לא בחרתי במונקו או במדבר
בארצי , בקוטלת בני , ילדי עם הנבחר
. אני נשאר

mona
Herzel Moshe
Web Hosting By Brinkster
פה אני מאכסן את האתר מ - 2003