והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר-צפנת ליראיך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם: מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון: ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם: טוב שם טוב משמן טוב ויום המוות מיום היולדו: סוף דבר הכל נשמע את -האלוהים ירא ואת-מצוותיו שמור כי-זה כל- האדם: יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם: מנוחה נכונה. בישיבה עליונה. במעלת קדושים וטהורים. כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. וחילוץ עצמים. וכפרת אשמים. והרחקת פשע. והקרבת ישע. וחמלה וחנינה. מלפני שוכן מעונה. וחולקא טבא לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב המרוחם יוסף משה בן שרה ואברהם רוח יהוה תניחנו בגן עדן מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו. ויחוס ויחמול עליו. מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו ובסתר אהלו לחזות בנועם יהוה ולבקר בהיכלו. ולקץ הימין יעמידהו. ומנחל עדניו ישקהו. ויצרור בצרור החיים נשמתו. וישים כבוד מנוחתו. וילוה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום. כדיכתיב יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו. הוא וכל-בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן:

תלמוד וקבלה

כימיה


לכל נוזל ונוזל יש אדים שנמצאים מעליו. האדים הללו יוצרים לחץ שמוגדר בתור לחץ אדי הנוזל. לחץ אדים של חומר תלוי בסוג החומר ובטמפ'. לחץ האדים עולה ככול שהטמפ' עולה. טמפ' רתיחה היא הטמפ' שבה הנוזל הופף לגז. זוהי בעצם הטמפ' שבה לחץ האדים של החומר משתווה ללחץ החיצוני, ולכן ברור שטמפ' רתיחה של חומר תלויה בלחץ החיצון. כאשר נמצאים במקומות גבוהים שהלחץ שלהם נמוך מהלחץ האטמוספרי החומרים בדרך כלל ירתחו בטמפ' נמוכה יותר. ואילו במקומות של לחץ גבוה טמפ' הרתיחה תהיה גבוהה יותר. אם מדברים על טמפ' רתיחה סתם מדברים על טמפ' רתיחה בלחץ אטמוספרי רגיל. מכאן גם ברור שככול שחומר הוא יותר נדיף או ככול שלחץ אדיו יותר גבוה טמפ' רתיחתו תהיה יותר נמוכה. חומצות ובסיסים חומצות ובסיסים מוגדרים בכמה צורות. ההגדרה הראשונה והמצומצמת ביותר היא זו של ארינוס: חומצה היא כל אלקטרוליט, שמשחרר במים את היון +H יון הידרניום. למעשה החומצה משחררת +H אך לשכזה אין קיום במים והוא מתלבש על מולקולה של מים.

HCl + H2O H3O+(aq) + Cl

(2SO4 + H2O H3O+(aq) + HSO4-(aq)
HSO4- + H2O H3O+ + SO4--(aq)
לפי אותה הגדרה בסיס הוא אלקטרוליט שמשחרר במים את יון ההידרוקסיד -OH
(NaOH + H2O Na+(aq) + OH-(aq
(Mg(OH)2 + H2O Mg++(aq) + 2OH-(aq)
בדר"כ רוב החומצות במצבן הטיבעי ללא מים הן נוזלים פרט ל- HCl שהוא גז. לעומת זאת, כל הבסיסים הם מוצקים פרט ל- NH3 שהוא גז. מבחינת המבנה המרחבי הן החומצות החמצניות והן הבסיסים בנויים בצורה זהה לחלוטין כאשר תמיד החמצן מקשר בין האטום המרכזי ובין המימן. מה שקובע את התנהגות החומר כחומצה או כבסיס הוא העובדה - איזה מבין שני הקשרים יהיה זה שיפתח. בחומצות הקשר בין ה- O-H יפתח, ואילו בבסיסים יפתח הקשר בין היסוד המרכזי לחמצן. בדר"כ כאשר החומר המרכזי מתכת החומר יתפקד כבסיס. אל-מתכת - חומצה. ישנם חומרים אשר להם התכונה לתפקד הן כבסיסים והן כחומצות. אופי התגובה שלהם תלוי בחומר שאיתו הם מגיבים. חומרים אלו נקראים: אמפוטריים.

תגובות של חומצות ובסיסים
התכונה הבולטת המאפשרת לזהות חומצות ובסיסים היא התגובה שלהם לחומרי צבע הנקראים בשם: אינדיקטורים, ומשנים את צבעם בהתאם לסביבה שבה הם נמצאים. האינדיקטורים השימושיים ביותר הם: נייר לקמוס, פנול-פתלאין, מתיל-אורנג' ומי כרוב.

החומר
נייר לקמוס
פנול-פתלאין
מתיל-אורנג
מי כרוב
חומצה
ורוד-אדום
חסר צבע
אדום
אדום
בסיסי כחול-סגול
סגול-ורוד
צהוב
ירוק

כל החומצות והבסיסים מגיבים בינהם בתגובה שנקראת תגובת סתירה. בתגובה זו יוני ה- -OH של הבסיס מגיבים עם יוני ה- +H
שkשל החומצה, מבטלים זה את פעולתו של זה ויוצרים מים. בנוסף למים ימצאו בתמיסה יונים שחלקם מהבסיס וחלקם מהחומצה. במידה והיונים הללו יוצרים חומר קשה-תמס נקבל משקע. במידה ולא - היונים נשארים במערכת ואם אנחנו רוצים לקבל את המלח אנחנו חייבים לאדות את המים. אנחנו נבחין בין סתירה מלאה ללא מלאה ע"י כך שבסתירה מלאה מספר מולי ה- -OH חייב להיות שווה למספר יוני ה- +.H בכל מקרה
כשאין שוויון כזה הסתירה לא תהיה מלאה.

-KOH(aq) + HNO3(aq) H2O + K+ + NO3
H2CO3(aq) + Ba(OH)2(aq) 2H2O + BaCO3
סתירה חלקית:
-H2SO4 + NaOH H2O + Na+ + HSO4
-H3PO4 + NaOH H2O + Na+ + H2PO4
אחת התגובות הכימיות המאפינות את החומצות היא תגובה של
החומצות עם מתכות פעילות כאשר המתכת, שהיא מחזרת, גורמת לחיזור המימן ושיחרורו החוצה בתור מימן גזי.
Mg + 2Cl Mg++ + 2Cl- + H2
2Al + 3H2SO4 2Al+++ + 3SO4-- + 3H2
Mg + 2H3PO4 3Mg++ + 2PO4--- + 3H2

פעולה של חומצות על פחמות מלחים של החומצה .H2CO3
החומצה H2CO3 ידועה בשם חומצה פחמתית. את החומצה הזו ניתן לקבל כאשר ממיסים במים פחמן דו-חמצני. CO2 + H2O <> H2CO3
התגובה הזה, אגב, מסבירה את העובדה שמים שעומדים פתוחים באוויר מקבלים לאט לאט השפעה חומצית מכיוון שה- CO2 מתמוסס במים ויוצר את החומצה. מצד שני קיימת גם התגובה ההפוכה, שהחומצה, כאשר היא נוצרת נוטה להתפרק למים ול- .CO2 בעוד שהחומצה עצמה אינה יציבה באופן מיוחד הרי שמלחיה יציבים מאוד. תחמוצת על מתכתית היא תרכובת המתקבלת בין אל-מתכת לבין חמצן. למעשה ניתן לומר שהתחמוצות האל-מתכתיות הן אל-מימות של חומצות. פרושו של דבר: אם מוציאים מחומצה מים מקבלים תחמוצת אל-מתכתית או להיפך, כאשר מוסיפים מים לתחמוצת אל-מתכתית מקבלים חומצה.
CO2 + H2O H2CO3
N2O3 + H2O 2HNO3
P2O3 + H2O H3PO3


mona

© כל הזכויות שמורות להרצל משה יולי 2003