מבחן מסכם י"א


שאלות פתוחת:

שאלה ראשונה:

לפנייך טבלה, המציגה תכונות של חמישה סוגים של כלי דם באדם מבוגר

 

כלי הדם

שטח חתך הרוחב הכללי(סמ"ר)

מהירות זרימת הדם (ס"מ/שניה)

עורקים

40.5

10 - 40

ורידים

148.0

0.3 - 20

עורקיקים

500.0

0.1 - 10

ורידונים

2700.0

0.3

נימי דם

23500.0

0.1

 

1. מהו הקשר בין שטח הפנים הכולל של כלי הדם לבין מהירות זרימת הדם בהם?

2. א. באיזה סוג כלי דם מהירות הזרימה היא האיטית ביותר?

ב. מהו היתרון בזרימה האיטית בסוג כלי דם זה?

3. סדר את סוגי כלי הדם המוזכרים בטבלה, לפי כיוון זרימת הדם בהם (החל בעורקים).

 

שאלה שניה:

 

בטבלה שלפנייך מוצגים נתונים על משקל חלקי הגוף השונים ועל כמות החום שנוצרת בחלקים אלו בעת מנוחה ומאמץ גופני

 

חלקי גוף

אחוז ממשקל הגוף

אחוז מכלל החום שנוצר בגוף

מנוחה

מאמץ

מוח

2

15

2

איברים פנימיים

6

55

22

שרירים

50

18

74

 

1. בעת מנוחה איזה חלק מחלקי הגוף הוא הפעיל ביותר ואיזה פעיל פחות? הסבר כייצד הגעת למסקנה .

2. מאמץ גופני כרוך בצריכת חמצן מוגברת . ציין שתי דרכים שבהם מוגברת אספקת החמצן לאיברים הפעילים.

3. הסבר מדוע לא מומלץ לעסוק בפעילות גופנית נמרצת אחרי ארוחה דשנה?

4. הסבר כיצד מותאמת כדורית דם אדומה לתפקידה כמובילת חמצן ?

 

שאלה שלישית:

לגברים הסובלים מתסמונת על שם KALLMAN יש אשכים קטנים, רמת הטסטוסטרון בדמם נמוכה מאוד,שיער גופם דליל , והם בדרך כלל חסרי זיקפה ועקרים. הטיפול הנהוג במקרים כאלה הוא מתן גונדוטרופינים (FSH ו - LH ) בעקבות טיפול כזה הגבר נעשה פורה.

1. א. תן דוגמה אחת לסימן ראשוני, ודוגמה אחת לסימן מישני אצל הזכר. איזה מהם חיוני לרבייה?

ב. מתי בחיי האדם נוצרים סימני המין הראשוניים , ומתי מופיעים סימני המין המשניים?

2. הסבר מדוע טיפול בגונדוטרופינים, בגבר הסובל מהמחלה הנ" ל גורם לפוריות הגבר.

3. מדוע טיפול בטסטוסטרון בלבד.בגבר הסובל מתסמונת זו. אינו יכול לגרום לפוריותו?


שאלה רביעית:

הציור הבא מתאר נפרון (כליון) בכליית אדם בריא.

א. הייכן ריכוז הגלוקוז גבוה יותר בצינור א' או בצינור ג'? הסבר.

ב. אלו חומרים הנמצאים בנוזל הדם אינם עוברים מ - ב' ל - ד' ? הסבר.

ג. מהי ספיגה חוזרת והייכן היא מתבצעת ? ציין שם של חומר הנספג בדרך זאת.

 


 שאלה חמישית:

חוקר העמיד ארבע קבוצות פרחים ( I - V I) ממשפחת הלופיים, בטמפרטורות סביבה שונות . ומדד את הטמפרטורה בתוך הפרחים בכל אחת מהקבוצות .

התקבלו התוצאות הבאות:

מספר קבוצה

טמפרטורת הסביבה (מעלות)

טמפרטורה ממוצעת בתוך הפרח

I

0

38

II

4

38

III

20

40

IV

39

45

 

א. הסבר בקצרה את התוצאות הרשומות בטבלה.

ב. מהו מקור החום שנוצר בפרחים?

ג. כאשר בדק החוקר את צריכת החמצן בפרחים , הוא מצא שצריכת החמצן בקבוצה I הייתה גדולה יותר  מצריכת החמצן בקבוצה IV . הסבר מדוע.

 

שאלה שישית:

לפנייך עקום המתאר שינויים ברמת ההורמון LH בדם . במהלך מחזור הביוץ והווסת של אשה.

 

א. על פי העקום תאר את השינויים ברמת ההורמון LH במהלך המחזור הביוץ והווסת של האשה.

ב. הסבר את הקשר בין רמת ה- LH בדם האשה לבין יכולתה להרות.

ג. ציין השפעה אחת של ההורמון FSH על השחלה.

 

שאלה שביעית:

כדי לבדוק את השפעת כמות החנקן בדשןעל יבול גרעיני שיבולת - שועל , גידלו צמחי שיבולת- שועל חלקות 1 - 6 הזהות בשטחן ובכל יתר התנאים . חוץ מאשר בכמות החנקן כדשן שקיבלו

 

 השפעת כמות החנקן כדשן על יבול הגרעינים

מספר חלקות

כמות החנקן בדשן (גרמים/חלקה)

יבול הגרעינים

(גרמים/חלקה)

1

0.0

1.0

2

0.2

19.3

3

0.4

29.1

4

0.6

34.2

5

0.8

36.9

6

1.0

38.4

א.על פי הנתונים שבטבלה , כיצד השפיעה תוספת החנקן על תוספת היבול בחלקות שבניסוי?

ב. הסבר מדוע תוספת חנקן גרמה לתוספת ביבול הזרעים.

ג.כיצד היה מושפע היבול , אילו היו ממשיכים להעלות את כמות החנקן בדשן ליותר מ- 1 גרם .מהי הסיבה לכך?


שאלה שמינית:

צמחים צעירים של אגוזי אדמה (בוטנים) הצהיבו,מאז שהחלו לגדלם בקרקעות לס וחול בנגב הצפוני.

ההצהבה מתבטאת בקשיי גדילה ובפיגור בהתפתחות , ומתאפיינת בהלבנת עלעלים ולאחר מכן בהופעת כתמים כהים ובנשירה חזקה של עלים. נוטים להניח שמקור ההצהבה זו הוא בחוסר בחנקן. ואף על פי כן ביקטור (פיזור חיידקי ריזוביום בקרקע) לא מנע את ההצהבה.

א.מה עשויה להיות הסיבה להצהבת בצמחים הצעירים ? הסבר.

ב. מדוע הצהבת הצמחים גורמת לפיגור במהלך הגדילה , וכתוצאה מכך להפסד ביבול?

ג. מדוע בקטרו . ומדוע לא הועילה פעולת הביקטור? תן שני הסברים.

שאלה תשיעית:

לפנייך איור של שטח מחתך רוחב בעלה צמח:

א. זהה את הרקמות המסומנות באותיות א . ב. ג.

ב. באיזו רקמה של העלה, שחתך הרוחב שלו מתואר בציור , מתבצעת הפוטוסינתיזה? . נמק.

ג.ציין תפקוד אחד של הפיוניות.

ד. רקמה א שקופה מה היתרון בכך?.

שאלה עשירית:

במרכז רפואי בארה"ב פיתחו מכשיר חדש המשמש "ריאה מלאכותית" , המכשיר מחליף את תפקודי הריאה של אדם שריאותיו נפגעו ממחלה או תאונה, ה"ריאה המלאכותית" בנויה מבלון זעיר העטוף בסיבים,הסיבים חלולים , ודפנותיהם מנוקבים בקבים זעירים מאוד.

ממקמים את "הריאה" בווריד הנבוב התחתון . ומחדירים לווריד ברגל צינור המחובר לבלון , בעזרת הצינור מנפחים את הבלון באוויר ומרוקנים אותו עד 300 פעמים בדקה . האוויר נכנס מן הבלון לחללי הסיבים דרך הנקבים הזעירים שדפנותיהם ,כשדם עובר על גבי הסיבים , חמצן נכנס מחללי הסיבים לדם . ופד"ח יוצא מן הדם אל חללי הסיבים , ומשם הוא עובר לבלון , לצינור , והחוצה מהגוף.

מכונות הנשמה רגילות מספקות חמצן לגוף באמצעות הרחבה ודחיסה של הריאות עצמן, כך שהריאות מופעלות במרץ רב. לעומת צאת , כשמשתמשים במכשיר החדש , הריאות עצמן פעילות פחות . הן יכולות לנוח ולהשתקם.

א.הסבר מדוע חמצן נכנס מחללי הסיבים לדם ופד"ח יוצא מהדם אל החללים , כאשר הדם שבווריד

   הנבוב התחתון עובר על גבי הסיבים.

ב.1. איזה דם יגיע מהווריד הנבוב התחתון לעלייה הימנית , כאשר ישתמשו במכשיר החדש?

   2.השימוש במכשיר החדש מצמצם את חילופי הגזים בריאות , הסבר מדוע.

ג. הסבר איך הרחבה ודחיסה של הריאות באמצעות מכונת הנשמה רגילה גורמת לשאיפה של אוורי לריאות ולנשיפה של גזים מן הריאות.

    mona

© כל הזכויות שמורות להרצל משה יולי 2003