מבחן חלוקת תאים וגנטיקה

1.תפקיד ה -RNA שליח הוא ?

א)לרכז חומצות אמיניות בריבוזומים
ב)להעביר חומצות אמיניות לריבוזומים
ג) להעביר מידע מה --DNA שבגרעין לריבוזמים
ד) לסייע בייצור אנרגיה יחד עם המיטוכונדריה

2.כאשר הכליאו חתול שחור הומוזיגוט בחתולה לבנה הומוזיגוטית התקבלו צאצאים לבנים בלבד אם נכליא חתולים לבנים אלה באלה יש לצפות ש-?

א) כל הצאצאים יהיו אפורים
ב) שליש שחורים והשאר לבנים
ג) כל הצאצאים יהיו לבנים
ד) מחצית מהצאצאים יהיו אפורים רבע לבנים ורבע שחורים

3.. כאשר הכליאו עכברים שחורים עם לבנים,כל הצאצאים היו אפורים .אם נכליא שני עכברים אפורים יש לצפות ל-

א) כל הצאצאים יהיו אפורים
ב) מחציתם אפורים רבע לבנים ורבע שחורים
ג) כל הצאצאים יהו לבנים
ד) מחציתם לבנים ומחציתם שחורים

4.מחלת הטייזקס היא מחלה תורשתית . והיא נגרמת ע"י שני אללים נסגנים כאשר שני ההורים בריאים נושאים אלל למחלה הזו .ההסתברות שאחד מהצאצאים יוולד חולה היא?

א) 100%
ב) 75%.
ג) ההסתברות גדלה ככל שמספר הילדים גדל
ד) 25%

5. האלל הגורם ללבקנות הוא נסגני . עמי ותמי החליטו להתחתן. שניהם הטרוזיגוטים לאלל מה ההסתברות שיוולדו להם ילדים לבקנים

א) 100%
ב) 75%
ג) 50%
ד) 25%

6. מין הילוד באדם נקבע ע"י -?

א) הסביבה
ב) שני ההורים
ג) האם
ד) האב

7.זכר הנושא גן פגום בכרומסום Y ירש אותו מ-

א) מאימו
ב) מאביו
ג) מסבתו מצד אימו
ד) מסבתו מצד אביו

8.בן זכר יכול לרשת גן פגום בכרומסום X אך ורק מ-

א) מאביו
ב) מאימו
ג) .משניהם
ד) רק כאשר חלה מוטציה בעת יצירת הגמטה

9.גן הנמצא על כרומזום X אינו עובר בתורשה מ-

א) מהאם לנכדותיה
ב) מהאם לבנותיה
ג) מהאם לנכדיה
ד) מהאב לבניו

10. בגוף האדם תא בעל 23 כרומוזומים הוא?

א) תא כבד
ב) תא זרע
ג) תא שריר
ד) גופיף דם

11.במה דומים תא זרע ותא ביצה?

א) הם בעלי אותו מספר כרומוזומים
ב) הם נוצרים במספר שווה
ג) הם בעלי כושר תנועה
ד) הם בעלי אותו נפח

12.חלוקת הפחתה בתא גורמת?

א) להחלפת התאים המתים באורגניזם בוגר
ב) לשמירה על מספר כרומוזומים קבוע בכל דור
ג) להכפלת מספר הכרומוזומים במשך הדורות
ד) ליצירת ביציות מופרות

13. עיוורון צבעים היא תכונה שעוברת בתורשה בתאחיזה למין.אישה מסויימת ילדה שלושה בנים נורמליים ובן אחד שסבל מעיוורון צבעים. האם יתכן שאישה זו תלד בת עיוורת צבעים? ?

א) כן. בתנאי שאבי הילדה עיוור צבעים
ב) לא.כי עיוורן צבעים עובר בתורשה בתאחיזה לכרומוזום Y
ג) הגן לעיוורן צבעים לא יופיע במצב הומוזיגוטי דומיננטי
ד) כן. הגן הוא דומיננטי ועשוי לבוא לידי ביטוי אצל הנקבה

14. A.AB.B.O אלה הם סוגי הדם של ארבעה ילדים שנולדו לזוג הורים.מי מבין הצרופים הבאים הוא סוג דמם של ההורים?

א) B ו - A
ב) O ו - AB
ג) A ו- AB
ד) AB ו- B

15. לאישה מסויימת יש סוג דם AB מינוס ולאב סוג דם O פלוס יכולים להיוולד להם ילדים שסוג דמם הוא?

א) A מינוס
ב) A פלוס
ג) O מינוס
ד) AB מינוס

16. מהו הדבר הבלתי קבוע במבנה מולקולת ה - DNA?

א) רצף הבסיסים לאורך שרשרת יחידה של מולקולה
ב) הצורה המרחבית של הסליל
ג) הסידור הקבוע של אדנין עם תימין וגואנין עם ציטוזין
ד) סידור קבוצות הסוכר והקבוצה הזרחתית

17. כמה כרומוזומים יש בגוף שעבר מיוזה באדם?

א) 23
ב) 46
ג) 92
ד) 2N

18.הלבקנות בצמחים היא תכונה תורשתית.צמחים לבקנים אינם מסוגלים לבצע פוטוסינתיזה אף על פי כן מופיעים בכל דור נבטים לבקניים רבים . איזה משפט מבין המשפטים הבאים מסביר את העברת הלבקנות מדור לדור?

א) צמחים לבקנים מוריקים באור השמש.
ב) צמחים ירוקים עשויים לשאת גנים ללבקנות
ג) בצמחים לבקנים יש האבקה עצמית
ד) צמחים לבקנים עוברים מוטציה לצמחים ירוקים

19.תהליכי המיטוזה והמיוזה מתרחשים ל-

א) שניהם גם יחד ביצירת תאי גוף
ב) מיטוזה ביצירת תאי הגוף ומיוזה ביצירת תאי מין
ג) מיטוזה ביצירת תאי המין המיוזה ביצירת תאי הגוף
ד) שניהם גם יחד ביצירת תאי מין

20.כלב דלמטי הוכלא עם כלבה דלמטית כל הצאצאים דלמטיים .כלב לבן הוכלא עם כלבה לבנה הצאצאים חלקם דלמטיים חלקם לבנים. כלב דלמטי הוא.?

א) תופעה קודומיננטית
ב) הטרוזיגוט
ג) הומוזיגוט דומיננטי
ד) הומוזיגוט רצסיבי

21. כמה כרומוזומים יש בגוף שעבר מיטוזה?

א) 4N
ב) N
ג) 2N
ד) אין תשובה נכונה

22. צמח כתום פרחים הוכלא עם צמח כתום פרחים.התוצאה:
חלק מהפרחים אדומים חלקם צהובים וחלקם כתומים ההסבר הנכון הוא -?

א) תופעה של קודומיננטיות
ב) צהוב הוא דומיננטי
ג) הכתום דומיננטי
ד) האדום דומינננטי

23. צבע פרוה שחור דומיננטי לצבע פרווה לבן . עכבר לבן הוכלא עם עכבר שחור האם יתכן מצב שנקבל עכברים לבנים?

א) לא
ב) כן ללא תנאי
ג) כן אם השחור הוא הומוזיגוט
ד) כן אם השחור הוא הטרו זיגוט

24.שיער שחור דומיננטי לשיער בלונדיני . אדם שחור שיער נשא אשה בלונדינית נולדו ארבעה ילדים בלונדיניים.ההסבר הנכון הוא??

א) שניהם הטרוזיגוטים
ב) היא הטרוזיגוטית
ג) הוא הטרוזיגוט והיא הומוזיגוטית
ד) הוא הומוזיגוט

25. איזה מנגנון מבטיח את הרציפות התורשתית במיטוזה?

א) הווצרות שני תאי -בת
ב) היווצרות שני תאים בעלי DNA זהה
ג) הפחתת מספר הכרומוזמים בתאי הבת
ד) היווצרות תאים בעלי 46 כרומוזומים