והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר-צפנת ליראיך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם: מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון: ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם: טוב שם טוב משמן טוב ויום המוות מיום היולדו: סוף דבר הכל נשמע את -האלוהים ירא ואת-מצוותיו שמור כי-זה כל- האדם: יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם: מנוחה נכונה. בישיבה עליונה. במעלת קדושים וטהורים. כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. וחילוץ עצמים. וכפרת אשמים. והרחקת פשע. והקרבת ישע. וחמלה וחנינה. מלפני שוכן מעונה. וחולקא טבא לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב המרוחם יוסף משה בן שרה ואברהם רוח יהוה תניחנו בגן עדן מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו. ויחוס ויחמול עליו. מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו ובסתר אהלו לחזות בנועם יהוה ולבקר בהיכלו. ולקץ הימין יעמידהו. ומנחל עדניו ישקהו. ויצרור בצרור החיים נשמתו. וישים כבוד מנוחתו. וילוה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום. כדיכתיב יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו. הוא וכל-בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן:

תלמוד וקבלה

מערכת העצבים

יחידת המבנה והפעולה של מערכת העצבים היא תא העצב המכונה נוירון. כמחצית מנפחו של המוח מלאה באוסף של 100 מיליארד (100000000000) תאי עצב (פלוס-מינוס תא אחד עוד שניים...). בזכות תאי-העצב אנו מסוגלים לחוש את הסביבה, להגיב אליה במהירות וביעילות, לזכור, ללמוד, להרגיש ולחשוב. תאי-העצב, הנוירונים, הם התאים הפעילים הזקנים ביותר בגוף. בעוד תאים אחרים מתים ומתחדשים, לתאי-העצב שבמוח אין תחליף. תאי-העצב במוחו של אדם זקן, הם אותם נוירונים שעימם נולד. תא עצב (הנוירון) לנוירונים צורות רבות, ואופני התנהגות שונים, אך קיימות כמה תכונות המאפיינות כמעט את כל הנוירונים. נתחיל בתכונות המשותפות להם ולשאר התאים בגוף: הנוירונים עטופים בממברנה (קרום תא) המפרידה בין הנוירון לסביבתו . לנוירון יש גרעין המכיל בתוכו מידע גנטי . הנוירון מכיל ציטופלסמה, מיטוכונדריה, ושאר גופיפים תאיים . אם-כן, הנוירונים הם קודם-כל תאים. אולם, מה המיוחד בתאי-העצב, הנוירונים? הנוירונים מסוגלים לקלוט להעביר מידע לנוירונים אחרים באמצעות תהליכים אלקטרו-כימיים. לשם-כך יש להם מבנה ותכונות ייחודיים. כל נוירון מתחלק לשלושה חלקים עיקריים: גוף התא - (soma) יחידת עיבוד הנתונים המרכזית של תא העצב, ובמרכזו גרעין התא המכיל את המידע הגנטי של התא. גוף התא מכיל גם אברונים נוספים, כמו כל תא בגוף, שאחראיים לתפקודו השוטף. גוף התא מספק את חומרי הבניין של התא ומחדש אותו כל הזמן (אמנם לא נוצרים נוירונים חדשים, אך הדנדריטים והאקסונים יכולים לגדול,וגוף התא מספק להם את המזון הנדרש לכך). ה"עץ" שבקרבת גוף התא הוא החלק הקולט מידע! "ענפי העץ" נקראים דנדריטים. הדנדריטים - יחידת הקלט של הנוירון, היא מעין עץ הבנוי ממספר שלוחות המתפצלות לעצים המתחברים לנוירונים האחרים. הדנדריטים הם הקצוות היוצאים מהצד העליון בציור של הנוירון, בצד שמאל. החלק המוסר את המידע הוא בעל מבנה פשוט יחסית, והוא נקרא אקסון. האקסון - יחידת הפלט של תא העצב, שלוחה עצבית, היוצאת מגוף התא ומעבירה את הזרם החשמלי לנוירונים האחרים. האקסון יכול להיות ארוך מאוד (בצוואר הג'ירפה עוברים אקסונים באורך מספר מטרים!). לקראת קצהו, מתפצל האקסון לשלוחות, המתחברות לנוירונים האחרים בקצות השלוחה ישנם "כפתורים טרמינליים," הכפתורים הם חלק ממנגנון שנועד להעביר מידע לתא הבא. האקסון עטוף במעטפת העשויה מחומר שומני הנקרא מיאלין. תפקידו של המיאלין הוא לבודד את האקסון (כדרך שמבודדים חוט חשמל). המעטפת אינה רצופה אלא בנויה מקטעים שאורכם מילימטר אחד או מילימטרים אחדים וביניהם מרווחים. המרווחים נקראים קשרי רנויה .

סוגי תאי עצב
תא עצב תחושתי מעביר את הדחף העצבי הנקלט באחד החושים למרכז העצבים: המוח או מוח השידרה.
תא עצב תנועתי מעביר את הדחף העצבי ממרכז העצבים לעבר הרקמות המופעלות על ידם כמו שרירים או בלוטת.
תא עצב מתווך (נוירון ביניים) מקשר בין תא עצב תחושתי לתא עצב תנועתי. המוח וחוט השידרה מורכבים בעיקר מסוג זה של תאי עצב.
העברת הדחף העצבי לאורכו של תא העצב (נוירון) במצב מנוחה יש חלוקה בלתי שווה של מטענים חשמליים משני עברי קרום התא של הנוירון צידו החיצוני טעון חיובית ביחס לצד הפנימי. בהשפעתו של גירוי נפתחים מעברים מיוחדים בקרום המאפשרים חדירה מהירה של מטענים חיוביים מן החוץ פנימה. שינוי זה הוא מהיר מאוד, משך קיומו קצר והוא מתקדם כגל לאורך העצב. שינויים אלה במטענים משני עברי הקרום, הנעים לאורך סיב העצב, מהווים את הדחף העצבי. לאחר מעבר גירוי עצבי חולפות כמה אלפיות השנייה עד שתא העצב מסוגל להגיב על גירויים חדשים. (זוהי התקופה הרפרקטורית) העברת הדחף העצבי מתא עצב אחד לתא עצב סמוך או מתא עצב לשריר או בלוטה הנוירונים השונים אינם נוגעים זה בזה. סעיפי האקסון של נוירון אחד מסתיימים בסמוך לדנדריטים של נוירון סמוך. המרווח הקטן שמפריד ביניהם נקרא מרווח סינפטי או סינפסה. מרווחים כאלה מצויים גם בין קצות האקסונים לבין שרירים ובלוטות. כיצד יכול הגירוי העצבי "לדלג" מעל המרווח ולהפעיל את השריר או את הסיב העצב שאחריו? כדי שגירוי חשמלי יוכל לעבור דרך הסינפסה חייבים להתקיים התנאים הבאים. חומר הכימי שנקרא נוירוטרנסמיטור או מתווך עצבי כגון אצטיל כולין נוצר בתוך הנוירון A
הנוירוטרנסמיטור נאגר בתוך בועיות הנמצאות בקצה האקסוןb
בתגובה לגירוי עצבי הנוירוטרנסמיטור משתחרר מן הבועיות ונשפך לסינפסהc
. הנוירוטרנסמיטור מגיע בדיפוזיה (פעפוע) אל הדנדריטים של התא הסמוך שם d
הוא נקשר לקולטנים ייחודיים הפזורים על פני קרום התא . התקשרות זו מעוררת גירוי עצבי בתא העצב הסמוך או גורמת לשריר להתכווץ.e
כל זמן שהנוירוטרנסמיטור קשור לקולטנים הגירוי העצבי יעבור f
ולכן כדי להפסיק את מעבר הגירוי העצבי (או לאפשר לשריר להתרפות) יש לפרק את הנוירוטרנסמיטור על יד אנזים מתאים קשת הרפלקס (תגובת החזר) תגובת הרפלקס היא תגובה אוטומטית שאינה קשורה בהכרה, משמע: באורח בלתי רצוני. דוגמה לקשת רפלקס (החזר) פשוטה יכולה להיות יד המתקרבת לאש או חפץ לוהט. תאי החוש בעור מעבירים (בצורת דחף עצבי) את המידע דרך תא עצב תחושתי למוח השדרה ומכאן דרך נוירון ביניים לתא עצב תנועתי. גירוי תא העצב התנועתי מביא להתכווצות השרירים המכופפים את היד וזו מורחקת ממקום הסכנה. מנגנון זה חוסך את הצורך בהעברת המידע למוח, חשיבה, החלטה וביצוע כפיפת היד באורח מודע ורצוני, ובכך מקצר במידה משמעותית את פרק הזמן החולף מעת תחושת החום בכף היד ועד הרחקת היד ממקום הסכנה.

mona

© כל הזכויות שמורות להרצל משה יולי 2003