והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר-צפנת ליראיך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם: מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון: ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם: טוב שם טוב משמן טוב ויום המוות מיום היולדו: סוף דבר הכל נשמע את -האלוהים ירא ואת-מצוותיו שמור כי-זה כל- האדם: יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם: מנוחה נכונה. בישיבה עליונה. במעלת קדושים וטהורים. כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. וחילוץ עצמים. וכפרת אשמים. והרחקת פשע. והקרבת ישע. וחמלה וחנינה. מלפני שוכן מעונה. וחולקא טבא לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב המרוחם יוסף משה בן שרה ואברהם רוח יהוה תניחנו בגן עדן מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו. ויחוס ויחמול עליו. מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו ובסתר אהלו לחזות בנועם יהוה ולבקר בהיכלו. ולקץ הימין יעמידהו. ומנחל עדניו ישקהו. ויצרור בצרור החיים נשמתו. וישים כבוד מנוחתו. וילוה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום. כדיכתיב יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו. הוא וכל-בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן:

סילבוס צמחי עציץ


צמחי עציץ עמוד ב

א'7 דרכים לצמצום הפגיעה באיכות סביבה בענפי הצומח

שימוש במי קולחים. הקרקע משמשת כמסננת למים המחלחלים לעומק הקרקע. חסכון בשימוש במים שפירים. אמצעי לטיהור מי קולחים. שימוש בשיטות השקיה המותאמות לסוג הצמח, סוג הקרקע ומועדי השקיה מתאימים. שימוש במי השקיה בעלי ריכוז מלחים מתאים. שימוש מבוקר בחומרי הדברה. שיטות הדברה המשלבות אמצעים שונים תוך צמצום השימוש בכימיקלים (הדברה משולבת, שימוש בפרומונים, מלכודות ועוד). שימוש בהדברה ביולוגית. שימוש מבוקר בדשנים. עבוד קרקע בהתאם לכללים של מחזור גידולים, יביא לצמצום השימוש בדשנים ובעיבודי קרקע, צמצום עיבודים לצורכי הדברת עשבים, מחלות ומזיקים ולצמצום הידוק הקרקע והרס המבנה שלה. מעבר לחקלאות אורגנית הכולל: שימוש בזבל אורגני, ללא כימיקלים, שימוש בבוצה ובקומפוסט, עיבודי פליחה מינימליים, שימוש בחיפויי קרקע. להימנע משריפת גזם, לעודד השימוש בגזם כחומר גלם לקומפוסט ולחיפוי קרקע. להימנע משריפת חומרים פלסטיים. השריפה גורמת לריחות רעים, הפצת תרכובות מסוכנות לבריאות וליצור אפקט החממה. למחזר מי נקז של חממות לשימוש חוזר. שימוש בצמחים עמידים לגורמי מחלות ומזיקים.
א'8 .הצמחייה כתורמת לאיכות הסביבה
הצמחייה כתורמת לאיכות הסביבה .הצמחייה כאמצעי לויסות הרכב הגזים באוויר (פוטוסינטיזה ,נשימה ). מניעת התחממות כדור הארץ (אפקט החממה ) ,ריאות ירוקות בסביבה אורבנית , צמחים כשוברי רוחות ,כמחיצות המבדילות בין אזורי מגורים לאזורי תעשייה וכבישים סואנים .הצמחייה קולטת אבק ופיח ,הצמחייה כמונעת סחף והרס קרקעות ,הצמחייה מצמצמת תנועת חולת נודדים , יוצרת בסיס ליצירת אזורי בילוי ומשחק .

ב- ענפי שדה רמה רגילה
התפתחות הענף בארץ ובעולם ענף הפרחים וענף צמחי בית ענפים חקלאיים בארץ ובעולם . גידול פרחים למטרות נוספות כמו צמחי תבלין ,צמחי ריח ,צמחי מרפא סקירה משקית וכלכלית של ענפי הנוי בישראל הכוללת שטחים, יבוא, יצוא. השפעת גורמים שונים על ענפי הנוי: המיכון בענף, הכנסת טכנולוגיות חדשות, מיחשוב מערך ההשקיה והדישון, הצורך בעבודה ידנית, אפשרויות היצוא, הביקוש לתוצרת, השפעת איכות החיים והמודעות לאיכות סביבה על הביקוש למוצרי נוי, הקשר בין רמת החיים לביקוש לתוצרי ענפי הנוי, ריאות ירוקות כצורך וכחלק מהתכנון האורבני מיון צמחים לפי מדדים שונים - פרחים חד שנתיים לדוגמא: לוע ארי, מנתור, אמנון ותמר, טגטס, אפונה ריחנית, סלסלי כסף. פרחי בצל ופקעת: סיפן, כלנית נורית, נרקיס, אירוס. פרחים חד שנתיים לדוגמא: ורד, ציפורן ננסית ואמריקאית, חרצית, גרברה, גיפסנית. ענפים ירוקים לדוגמא: צמח שעווה, רוסקוס, אקליפטוס. צמחי עציץ לדוגמא: שרכים, צמחי עלווה, עציצים פורחים כמו בונגוויליאה, קקטוסים, סקולנטים. צמחי תבלין, ריח ומרפא לדוגמא: נענע, מרווה, פטרוזיליה, שומר, גרניום, רוזמרין רפואי וזוחל, הדס, פלרגוניום. צמחי בונסאי: עקרונות השיטה, תיאור הצמחים. צמחי עציץ: ביגונניים, דקליים, מרנטיים, קיסוסיים, לופיים, שושניים, שרכים, חלבלוביים, גרניום, ברומליים, קקטוסים

mona

תורגם ע"י עיצובים להורדה

© כל הזכויות שמורות להרצל משה יולי 2003