והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר-צפנת ליראיך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם: מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון: ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם: טוב שם טוב משמן טוב ויום המוות מיום היולדו: סוף דבר הכל נשמע את -האלוהים ירא ואת-מצוותיו שמור כי-זה כל- האדם: יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם: מנוחה נכונה. בישיבה עליונה. במעלת קדושים וטהורים. כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. וחילוץ עצמים. וכפרת אשמים. והרחקת פשע. והקרבת ישע. וחמלה וחנינה. מלפני שוכן מעונה. וחולקא טבא לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב המרוחם יוסף משה בן שרה ואברהם רוח יהוה תניחנו בגן עדן מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו. ויחוס ויחמול עליו. מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו ובסתר אהלו לחזות בנועם יהוה ולבקר בהיכלו. ולקץ הימין יעמידהו. ומנחל עדניו ישקהו. ויצרור בצרור החיים נשמתו. וישים כבוד מנוחתו. וילוה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום. כדיכתיב יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו. הוא וכל-בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן:

סילבוס צמחי עציץ


צמחי עציץ עמוד ג
בתי צמיחה לגידול צמחים

יתרונות בית צמיחה בהשוואה לגידול בשטח פתוח: מייצג טכנולוגיה מתקדמת,. מאפשר שליטה בתנאי גידול -מים אויר הזנה. מאפשר גידול צמחים בתנאי גידול קשים באזור. מאפשר גידול צמחים כמעט בכל תנאי אקלים ואור. מאפשר שליטה על תקופת הגידול ומועד קבלת היבול. מאפשר שימוש באמצעים ובטכנולוגיות מתקדמות. סוגי המבנים - חממה, בית רשת, סככת גידול, מנהרה גבוהה ונמוכה, יתרונות וחסרונות של כל סוג. סוגי כיסויים -פוליאתילן, זכוכית, פיברגלס, פוליקרבונאט ,רשת. ההבדל בין הכיסויים בתכונות הבאות: העברת אור, עמידות לאורך זמן, גוון, עובי, מחיר, קשיים בהרכבה. האקלים בבית הצמיחה - תנועת אויר, אוורור טבעי,אוורור מאולץ, פתחי אויר, חלונות ומיכשור להפעלתם, מאווררים, וילונות. טמפרטורה -צריכת חום, שיטות חימום (מים חמים, אויר חם, חימום חשמלי), מסך טרמי. צינון החממה - רשת הצללה, סיוד הגג, וילון, מזגן, עירפול, נזקי עודף קרינה בחממה. לחות אויר - יצירת לחות מתאימה, הסכנה בלחות מופרזת. בקרת אקלים -חשיבות הבקרה, שילוב המחשב כאמצעי לקליטת שינויים באקלים והפעלת אמצעים. תכולת בית הצמיחה- שולחנות גידול, שולחנות חימום, שולחן הנבטה, פינת עבודה. העשרת אויר החממה בפחמן דו חמצני - מטרות, אמצעים לביצוע העשרה
מצעי גידול

המצע צריך לספק לצמח: עיגון, אוורור, מים, מינרלים סוגי מצעים: להנבטה, להשרשה, לגידול הצמח הבוגר, לגידול צמחי אם. מרכיבי המצעים השונים ותכונותיהם: כבול, ורמיקוליט, נציץ, קומפוסט, טוף, צמר סלעים, פרלייט, נסורת, חול, קרקע.. שיקולים בבחירת סוג המצע והרכבו:
סוג צומח
תנאי הגידול (המבנה, החימום במבנה, רמת האוורור והלחות, מיכל הגידול, שיטת ההשקיה, יכולת הניקוז, אחיזת המים והמינרלים, יכולת שמירת הגוש).
מחיר המצע. מיכלי גידול שונים ותכונותיהם: קלקר, חרס, פלסטיק, פוליאתילן, פח (מתכת). מגשי גידול, הנבטה
השקיה
שיטות השקיה: המטרה, טפטוף, התזה, השקיה תת קרקעית, הצפה, תלמים, ערפול.. יתרונות ומגבלות של כל שיטת השקיה תוך התייחסות ל: אחידות פיזור המים, חיסכון במים, הפעלה בתנאים שונים כמו שיפוע, סוגי קרקעות שונים, לחצי מים מגבילים, מחיר התקנת המערכת. אביזרי השקיה: ממטיר, טפטפת, מתז, קוצב, צנרת, מחברים, שלוחה, מסנן, ראש מערכת אוטומטי וחצי אוטומטי, וסת לחץ, מז"ח, טנסיומטר. מדדים לקביעת מועד ההשקיה, וכמות המים: סוג הצמח, שלב הגידול, סוג המצע, טופוגרפיה, אקלים, תנאי סביבה. חישוב כמות מים להשקיה. המאפיין את משק המים במצע גידול מנותק. השפעת ריכוז המלחים וסוג המלחים על אפשרויות השימוש במים. בדיקות לאיכות מים. שיטות לשיפור איכות המים: סינון, טיהור כימי, טיהור ביולוגי. הגורמים הקובעים את תצרוכת המים של הצמח: שטח עלווה, גודל וגיל הצמח, תנאי אקלים, סוגי ומצב הקרקע. קיבול שדה, נקודת כמישה. משטר ההשקיה והשפעתו על בריאות הצמח. בעיות השקיה- עודפי מים, ניקוז לקוי, הצטברות מלחים, איחור בהשקיה עד הגעה לנקודת כמישה.
דישון וזיבול
זבל אורגני, דשן כימי, קומפוסט - המאפיינים של כל סוג. סוגי זבלים אורגניים לפי מוצאם והרכבם. סוגי דשנים – דשן מורכב, דשן חנקני, דשן אשלגני, יסודות קורט (מיקרואלמנטים ומקרואלמנטים). דשן יסוד ודשן ראש. דשנים איטיי שחרור (אוסמוקוט). קומפוסטים לסוגיהם - ביתי , תעשייתי, הכנת קומפוסט. קומפוסטר, תהליך הקומפוסטציה. ערמת זבל. בדיקה לקביעת צרכי דישון: דגימות קרקע, בדיקות עלים, סימני חסר בצמחים. ניטריפיקציה, דניטריפיקציה. שיטות אמצעים לפיזור דשן וזבל: שילוב במערכת ההשקיה, פיזור בצידי הצמחים, פיזור באמצעות מדשנת ומזבלת והצנעה בקרקע, דשן נוזלי, הזנה עלותית באמצעות ריסוס. דוד דישון, משאבת דישון, קוצב דישון. המאפיין את משק המינרלים במצע מנותק

mona

תורגם ע"י עיצובים להורדה

© כל הזכויות שמורות להרצל משה יולי 2003