מבחן אקולוגיה - 3 יח"ל

1. מהו ההסבר הטוב ביותר למונח "ביומסה"?

א) מסה חיה
ב)מסה של צמחים
ג) כמות החומר החי והצומח פחות המים
ד) כמות החומר החי והצומח

2.מדוע מוצג המעבר מדרגה אחת לשניה במערכת אקולגית בצורת פרמידה:

א) כך יותר נוח לראות את המעבר מרמה אחת לשניה
ב) כי בכל שלב יש ירידה בביומסה בגלל אובדן חום לסביבה
ג) כך מוסכם על כל האקולוגים בעולם
ד) זוהי בחירה שרירותית של הצגת נתונים

3.את הביוספירה ניתן לחלק ל -

א) אטמוספירה וליתוספירה
ב) אטמוספירה ליתוספירה והידרוספירה
ג) הידרוספירה ואטמוספירה
ד) ליתוספירה והידרוספירה

4.הסדר הנכון של הגורמים במערכת האקולוגית הוא?

א) אוכלי צמחים,יצרנים,טורפים ראשונים וטורפי על
ב) אוכלי צמחים,טורפים ראשונים יצרנים וטורפי על
ג) אוכלי צמחים,יצרנים,טורפים ראשונים וטורפי על
ד) יצרנים,אוכלי צמחים,טורפים ראשונים וטורפי על

5.הסדר הנכון של הפרטים האים בשרשרת המזון הוא :

א) חרקים,ציפורים,אספסת ונחשים
ב) חרקים,אספסת,ציפורים ונחשים
ג) ציפורים, חרקים,אספסת ונחשים
ד) אספסת,חרקים,ציפורים ונחשים

6. אקולוגיה היא?

א) ענף העוסק בהוצאות והכנסות כלליות
ב) ענף העוסק בניהול הכלכלי של הבית
ג) ענף מחקר העוסק במכלול היחסים שבין החיים לבית גידולם
ד) ענף העוסק ביחסי הגומלים בין בעלי חיים וצמחים לבין סביבתם

7.גורמים ביוטיים בבית גידול מדברי הם?

א) רוח,אדמה ואש
ב) צמחים בעלי חיים והפרשותיהם
ג) רוח צמחים ואש
ד) צמחים ובעלי חיים

8.גורמים אביוטיים בחרמון הם ?

א) צמחים, רוח,שמש,קור
ב) רוח ,שלג,קור וקרינה חזקה
ג) רוח ,קור ,שמש וצמחים
ד) צמחים בעלי חיים והפרשותיהם

9.מערכת אקולוגית היא

א) בעלי חיים בבית גידול מסויים
ב) בית גידול ללא בעלי החיים והצמחים.
ג) בע"ח וצמחים וחסי הגומלין בינהם
ד) בית הגידול על כל בעלי החיים והצמחים שבו וסבך יחסי הגומלין שבינהם

10. חרק מסויים מפריש חומר כימי הפוגע בחרק אחר מזיק לבע"ח ,איזה סוג של הדברה זאת?

א) הדברה כימית
ב) הדברה ביולוגית
ג) הדברה ביולוגית וכימית
ד) אף לא אחת מהן

11. דגי הגמבוזיה אוכלים את זחלי יתוש האנופלס.באיזה זוג של הדברה מדובר?

א) הדברה ביולוגית
ב) פגיעה שטחית במחזור החיים של היתוש
ג) הדברה זמנית של היתוש
ד) דילוג על שלב במחזור החיים של היתוש

12. מהו אקוויפר?

א)מאגר מים תת קרקעי לשעת חירום
ב)מי התיהום פוגשים בשכבה קרקע בלתי מחלחלת שם הם נאגרים
ג) מאגרי מים טבעיים על פני הקרקע
ד) מאגרי מים מלאכותיים על פני הקרקע

13. בית גידול הוא

א) הצרופים השונים של גורמים ביוטיים ואביוטיים במקום מסויים
ב) גורמים ביוטיים במקום מסויים
ג) גורמים אביוטיים במקום מסויים
ד) מקום שניתן לגדל בו צמחים

14. האור הוא תופעה

א) גלית וחלקיקית
ב) גלית
ג) חלקיקית
ד) האור נע בצורה של גל

15. לכל גוון אור יש ..

א) אורך גל המאפיין אותו.
ב) אורך גל המאפיין אותו הוא הארגיה שלו
ג) מספר החלקיקים הקובעים את האנרגיה
ד) לאור אין אנרגיה כלל הוא צבע חסר אנרגיה

16. האור הנראה מכיל את גווני האור הבאים בסדר הבא

א) כתום צהוב ירוק כחול סגול אדום
ב) כתום צהוב אדום ירוק כחול סגול
ג) כתום צהוב ירוק אדום כחול סגול
ד) אדום כתום צהוב ירוק כחול סגול

17. הגוון בעל האנרגיה הגדולה ביותר הוא

א) סגול
ב) כחול
ג) אדום
ד) ירוק

18.איזה משפט מהמשפטים הבאים נכון! לגבי האור

א) ככל שאורך הגל ארוך האנרגיה גדולה יותר
ב) ככל שאורך הגל קצר האנרגיה גבוהה יותר
ג) אורך הגל לא קובע את האנרגיה
ד) מספר חלקיקי האור קובע את האנרגיה

19.מדוע אסור להתקרב למיקרוגל בפעולה

א) כי הוא פולט קרינה רדיואקטיבית
ב) כי הקרניים שלו בעלי אורך גל ארוך
ג) הגלים שהוא פולט יכולים לגרום למוטציה מקומית
ד) כי זה מזיק לפעולתו התקינה

20. פוטוסינתיזה היא

א) יצירת חומר אי אורגני מחומר אורגני
ב) יצירת חומר אורגני
ג) יצירת אור
ד) יצירת חומרים אורגניים מחומרים אי אורגניים תוך ניצול אנרגית האור

21. מה הקשר בין נשימה לפוטוסנתיזה

א) כל תהליך ביולוגי מתחיל בנשימה ונגמר בפוטוסנתיזה
ב) שניהם תהליכים משלימים זה לזה
ג) שניהם תהליכים הפוכים זה לזה
ד) שניהם מתרחשים רק בבעלי חיים

22.מי הם הראשונים בשרשרת המזון ?

א) יצרנים
ב) צרכנים ראשוניים
ג) צרכנים שניים
ד) צרכנים שלישוניים

23. ארבע המערכת הבאות הושמו באור: ראשונה -שני דגים, שנייה -ארבעה דגים , שלישית ארבעה דגים וצמחי אלודיאה.רביעית - צמחי אלודיאה .באיזה מערכת יש לצפות לכמות פד"ח גבוהה יותר

א) במערכת רביעית
ב) במערכת שלישית
ג) במערכת ראשונה
ד) במערכת שניה

24.אותן מערכות שבשאלה הקודמת הושמו בחושך. באיזה מהן יש לצפות לפחות פד"ח ?

א) במערכת שניה ושלישית
ב) במערכת שלישית ורביעית
ג) במערכת ראשונה ורביעית
ד) במערכת ראשונה ושלישית

25. הדברה כימית היא "בכייה לדורות"משמעו של המונח הוא...

א) הדברה כימית פוגעת ביבול לדורותיו
ב) בהדברה כימית גורמת להרס הדור הנוכחי
ג) הדברה כימית פוגעת במכלול האיזונים האקולוגיים בטבע למשך דורות
ד) יש "קפיצה" של דור בנזק הנגרם