מבחן פוטוסינתיזה - 3 יח"ל

1.איזה תהליך מהתהליכים הבאים אינו מווסת ע"י הורמוני צמיחה ?

א)התהוות שורשים בייחורים
ב)צמיחת הגבעולים בכיוון האור
ג) עליית המים בגבעול
ד) נשירת עלים בעצים נשירים בעונצ הסתיו

2. איזו צורת התסתגלות נצפה למצוא בצמחי מדבר"מצליחים"?

א) שטח עלים גדול ביחס לשטח הספיגה של השורשים
ב) שטח עלים קטן ביחס לשטח הספיגה של השורשים
ג) שטח עלים קטן והעלים מכוסים שכבת קוטיקולה דקה
ד) שטח עלים קטן ושטח ספיגה קטן של השורשים

3.כל היצורים האוטוטרופיים .

א) מסוגלים ליצור כלורופיל ולקלוט פד"ח מן האוויר
ב) משתמשים באנרגיית השמש בשלב האור.
ג) מסוגלים ליצור חומרים אורגניים מחומרים אי-אורגניים
ד) נושמים רק בלילה ומבצעים פוטוסינתזה ביום

4.כאשר הצמח אינו קולט מגנזיום וברזל בכמות מספקת ,עליו מחווירים ומצהיבים . הסיבה לכך היא:

א) הכלורופיל שבצמח מאבד את כושר פעילותו
ב) לא נוצר כלורופיל חדש.
ג) תהליך הפוטוסינתיזה מעוכב
ד) נוצר בעלים עודף חנקן

5. תנועת החומרים האורגניים המומסים מתבצעת בצמח

א) רק מלמעלה למטה
ב) כלפי מעלה בעצה וכלפי מטה בשיפה
ג) בעיקר בצינורות השיפה
ד) בעיקר בצינורות העצה

6. להלן מספר תהליכים המתרחשים בצמחים חרוקים.באיזה מהתהליכים בא לידי ביטוי עיקרון ההומיאוסטאזיס -?

א) קליטת אנרגיית האור באמצעות הכלורופלסטים
ב) פתיחה וסגירת הפיוניות כאשר הלחת היחסית באוויר משתנה
ג) עליית המים בצינורות העצה , וירידת המוטמעים בצינורות השיפה
ד) באף לא אחד מאלה, כי הומיאוסטאזיס מאפיין בעלי חיים בלבד.

7. היכן נקלטת אנרגיית האור בצמח?

א) בסוכר
ב) בכלורופיל
ג) במים
ד) בחמצן >

8.תפקידם העיקרי של הפסיגים בנבטים של צמחים דו-פסיגיים הוא

א) אגירת מים בזרע והספקתו לנבט
ב) אגירת מזון בזרע והספקתו לנבט
ג) הספקת מזון לעובר באמצעות תהליך הפוטוסינתזה
ד) הגנה על העובר עד לנביטה

9.התפיחו זרעים חיים בכוס אחת וזרעים מתים בכוס אחרת.בלי לסמן את הטיפולים . כדי לברר באיזו כוס נמצאים הזרעים החיים יש לבדוק

א) את אחוז המים בזרעים
ב) את שלמות הזרעים
ג) את פליטת הפד"ח מהזרעים
ד) אם הזרעים מכילים חומרי תשמורת

10. התפיחו זרעים חיים בכוס אחת וזרעים מתים בכוס אחרת.בלי לסמן את הטיפולים . כדי לברר באיזו כוס נמצאים הזרעים המתים יש לבדוק?

א) יש לבדוק את חומציות המים
ב) את אחוז המים בזרעים
ג) את שלמות הזרעים
ד) אם הזרעים מכילים חומרי תשמורת

11.בתנאים מסויימים , שיעור הפוטוסינתזה עשוי להיות מושפע מ"גורם מגביל" איזה מהמשפטים הבאים נכון?

א) רק ריכוז הפד"ח באוויר עשוי להיות "גורם מגביל"
ב) רק הטמפרטורה עשוייה להיות "גורם מגביל"
ג) רק עוצמת האור יכולה להיות "גורם מגביל"
ד) כל אחד מהגורמים הנ"ל עשוי להיות "גורם מגביל"

12.שיעור הדיות (טרנספירציה)מצמח מסויים יהיה מינימלי בתנאים הבאים?

א) יום קר ויבש
ב) יום קר וגשום
ג) יום חם ורוח חזקה
ד) יום חם ויבש

13. היצורים המפרקים מים הם

א) אוטוטרופיים
ב) הטרוטרופיים
ג) מפרקים
ד) אנארוביים

14. תא אוטוטרופי שונה מתא הטרוטרופי בכך ש:

א) הוא עשיר במיטוכונדריה והריבוזומים
ב) הוא אינו נושם,כיוון שהוא משתמש בשמש כמקור אנרגיה
ג) הוא מייצר פחמימות באופן ישיר מחומרים אורגניים
ד) הוא קולט חומרים מהסביבה

15.מהי פקעת תפוח - אדמה?

א) שורש, כי הוא מתפתח וגדל בתוך האדמה
ב) גבעול, כי יש בו ניצנים
ג) פרי חסר זרעים, כי ממנו מתפתח הצמח החדש
ד) שורש מעובה, כי הוא אוגר מזון

16.מקורו של העמילן שבפקעת תפוח - האדמה בתרכובות פשוטות יותר הנוצרות :

א) בעלים של צמח תפוח אדמה
ב) בקרקע שבה מתפתחות הפקעות
ג) בשורשים של צמח תפוח האדמה
ד) בפקעת של צמח תפוח האדמה

17. :מקור האנרגיה הראשוני של כל היצורים החיים הוא

א) השמש
ב) המים
ג) המזון
ד) החמצן

18.מהו ההבדל בין נשימה לפוטוסינתזה?

א) בפוטוסינתזה נקלטת אנרגיה , ובנשימה מתשחררת אנרגיה
ב) בפוטוסינתיזה משתחרר פד"ח,ובנשימה משתחחר חמצן
ג) בפוטוסינתיזה רק נפלטת אנרגיה,בנשימה רק נקלטת אנרגיה
ד) פוטוסינתזה מתרחשת רק ביום,הנשימה מתרחשת רק בלילה

19.כשאוכלים מלפפון - מהו מבחינה בוטני, , האיבר הנאכל?

א) פרי,כי הוא עסיסי ומשמש למאכל
ב) ירק.כי הוא גדל על שיח ולא על עץ
ג) פרי,כי הוא נוצר נשחלת הפרח
ד) ירק , כי הוא מכיל כלורופיל

20.בתנאים רגילים , רוב המים הנקלטים ע"י הצמח

א) משמשים בתהליך הפוטוסינתיזה
ב) נמצאים במוהל התא
ג) נאגרים בחלקי הצמח השונים
ד) נפלטים מהצמח דרך הפיוניות בתהליך הנקרא דיות

21. מהו המשפט הנכון?

א) הריכוז האוסמוטי גבוה יותר בתא הפנימי של השורש מאשר בתא היונקת
ב) הריכוז האוסמוטי נמוך יותר בתא הפנימי של השורש מאשר בתא היונקת
ג) הריכוז האוסמוטי שווה בתא הפנימי של השורש ובתא היונקת
ד) אין קשר בין הריכוז האוסמוטי בתאי השורש לבין תנועת המיפ פנימה

22. האברון המצוי בצמחים ואינו מצוי בבעליי חיים הוא:

א) הכלורופלסט
ב) הגרעינון
ג) הצנטרומר
ד) המיטוכונדריון

23. המרכיב העיקרי , התורם למבנה של תאי הצמחים , הוא:

א) נתרן כלורי (מלח)
ב) תאית (צלוללוז)
ג) גליקוגן
ד) עמילן

24.צמחים גיאופטיים(בעלי בצל ופקעת) מצליחים להתקיים בתקופות היובש כי:

א) בעונת היובש יש בהם רק אבירים אוגרים תת-קרקעיים
ב) בעונה הנוחה יש בהם רק איברים אוגרים תת - קרקעיים
ג) זרעיהם נובטים רק בעונה הנוחה
ד) הם מתפתחים באותה מידה בכל העונות

25. החרוב הוא עץ דו-ביתי: יש עצי חרוב המכילים פרחים זכריים,ויש עצי חרוב המכילים פרחים נקביים, מהוא היחס המספרי הרצוי בין עצים זכריים לבין עצים נקביים במטע מסחרי?

א) מספר העצים הזגריים והנקביים שווה
ב) עצים נקביים רבים יותר
ג) עצים זכריים רבים יותר
ד) אין חשיבות ליחס שבין שני סוגי העצים