והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר-צפנת ליראיך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם: מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון: ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם: טוב שם טוב משמן טוב ויום המוות מיום היולדו: סוף דבר הכל נשמע את -האלוהים ירא ואת-מצוותיו שמור כי-זה כל- האדם: יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם: מנוחה נכונה. בישיבה עליונה. במעלת קדושים וטהורים. כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. וחילוץ עצמים. וכפרת אשמים. והרחקת פשע. והקרבת ישע. וחמלה וחנינה. מלפני שוכן מעונה. וחולקא טבא לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב המרוחם יוסף משה בן שרה ואברהם רוח יהוה תניחנו בגן עדן מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו. ויחוס ויחמול עליו. מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו ובסתר אהלו לחזות בנועם יהוה ולבקר בהיכלו. ולקץ הימין יעמידהו. ומנחל עדניו ישקהו. ויצרור בצרור החיים נשמתו. וישים כבוד מנוחתו. וילוה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום. כדיכתיב יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו. הוא וכל-בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן:

א הדף הבא > ב הדף הבא > ג הדף הבא > ד הדף הבא > ה הדף הבא > ו הדף הבא

מבוא המשך
. ראויות יחזקאל : ספר קצר שנכתב בתקופת חז"ל תקופת הגמרא. בין המאה ה 3 ל 6. יכול להיות שנכתב במאה ה 3 אך החומר נאסף ונערך במאה השישית. כתוב בעברית. אדם יושב אצל הספר, והמלך עובר עם הפמליה ברחוב. הספר מבקש שיסתובב, והאדם אומר שכבר ראה את המלך במראה. יחזקאל עמד ליד נהר כבר, יש קשר הדוק לבין מים להתגלות האל. יכול להיות שיחזקאל לא ראה במפורש את האל אלא ראה השתקפות שלו במעשה המרכבה. מכאן בונים תמונה רחבה לגבי ספרות ההיכלות. הספר הועתק לחוד, משום שגם העורכים לא ידעו אם לקשר את זה לגילויי האל. . היכלות זוטרתי: כולל ניסוח נוסף לכניסה לפרדס. זוטר= קטן. התייחסות מיסטית לנכתב בגמרא. . היכלות רבתי גם רואים עלייה לשמיים אך מוצאים נוסח של 10 הרוגי מלכות. 10 רבנים שנידונו למוות ע"י רומא בתיאור שמבוסס על ההיסטוריה (שכן הרבנים חיו בתקופות שונות) וביניהם ר' עקיבא שנהרג בעינויים קשים ביותר. ישנו תיאור של ר' נחוניא בן הקנה עולה לשמיים להיכלות. התפיסה של ר' עקיבא שיש לקבל את הייסורים באהבה. . מעשה המרכבה: כולל השירים של המלאכים של מעלה. העורכים בימי הביניים רצו להשליך על הטקסטים האלה . מעשה בראשית. . שיעור קומה. יש הרואים את ספרים 26 כאחד בשעה שהספרים מאגיים מאותה תקופה הם יותר שוליים. . ספר הרזים חרבא דמשה האנשים המיסטים הללו מכונים יורדי מרכבה. הם קרויים כך אע"פ שעולים למרכבה משום פירוש של גרשום שלום לרדת לפני התיבה. בביכנ"ס התיבה בו עומד שליח ציבור עומד במקום נמוך יותר מן הקהל, ולכן המייצג צריך לרדת פיזית לשם. וולפסון מתאר שעולם 7 ההיכלות הם לא באותו חדר אלא חדרים נפרדים. כאשר ההיכל ה 7 הפנימי ביותר נמצא נמוך יותר מן ההיכל ה 6, ולכן מי שהגיע לשם היה צריך לרדת לשם. ורק אז מכונה יורד המרכבה.

mona