והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר-צפנת ליראיך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם: מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון: ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם: טוב שם טוב משמן טוב ויום המוות מיום היולדו: סוף דבר הכל נשמע את -האלוהים ירא ואת-מצוותיו שמור כי-זה כל- האדם: יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם: מנוחה נכונה. בישיבה עליונה. במעלת קדושים וטהורים. כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. וחילוץ עצמים. וכפרת אשמים. והרחקת פשע. והקרבת ישע. וחמלה וחנינה. מלפני שוכן מעונה. וחולקא טבא לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב המרוחם יוסף משה בן שרה ואברהם רוח יהוה תניחנו בגן עדן מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו. ויחוס ויחמול עליו. מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו ובסתר אהלו לחזות בנועם יהוה ולבקר בהיכלו. ולקץ הימין יעמידהו. ומנחל עדניו ישקהו. ויצרור בצרור החיים נשמתו. וישים כבוד מנוחתו. וילוה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום. כדיכתיב יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו. הוא וכל-בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן:

א הדף הבא > ב הדף הבא > ג הדף הבא > ד הדף הבא > ה הדף הבא > ו הדף הבא

מבוא לקבלה עמוד ו
מבוא
סודי רזייא כולל 5 ספרים . סודי רזייא על מעשה בראשית . סודי רזייא על מעשה המרכבה . חכמת הנפש . פירוש לספר יצירה . ספר השם. -מאות דפים ורק על ארבע האותיות של שם ה' המפורש. החיבור היחיד שלא יצא לאור. הארבעה הראשונים התפרסמו. בטקס מקבל התלמיד את הסוד מהמורה . קוראים פסוקים הקשורים במים משום שהתגלות האל קשורה במים מסורה מקראית עתיקה. כנראה שכך קיבל אלעזר את הסוד מיהודה. ספר החכמה הראשון, כנראה פתח בספר כללי ולא פירט. כאשר החל לכתוב רשם 73 דרכים לפרשנות איך אפשר לתרגם את הסוד מן התורה: גימטרייה, אתב"ש. חכמה= 73 בגימטרייה. לא פירט את הסודות רק הביא 73 מפתחות לפרשנות. לא יכול לכתוב את הכל ולכן יכתוב רק את 73 השערים. רצה להעביר לבנו אך בנו מת על קידוש השם. ואז כותב בשביל כולם. האם הוא ספר אזוטריקה לא . זהו ספר שסגור בפני רוב האנשים. נכתב לחוג פנימי יותר, לא מכוון את הספר לכל קורא. יש בעל דעת ושכל שאכן יבין את הספר ולא כולם יגיעו אליו. זוהי שבירת המיתוס שכל מה שהוא סוד לא נכתב. ז"א שיש דברים כתובים והם נסתרים. בטקסט "הקטן" אינו מציין את גילו אלא את מידת הצניעות. הוא רואה עצמו כקטן, צריך להיות צנוע כדי לקבל את הסוד. לא מתייחס ל"קיבלתי" את הסוד אלא את המסורת בכלל. חסרה שיטתיות של ק.ב.ל ואת השם מקובל. תורת הסוד של חסידות אשכנז: היחס בין הכוחות השונים של האל. האל כנשגב והאל כנגלה. איך יכול להיות יכול הכל (עד המקובלים מגירונה לא מופיע המונח אל אין סופי) מה היחס בין האל לכבוד? מהי מהות האל? מידת קיומו כמעל הכל וכנמצא בתוך הכל. ההיבט הנשגבי מכונה בשיח האשכנזי -הבורא. ההיבט שנוכח ונראה לנביא מכונה -"הכבוד". הראשון להתייחס למורכבות הזו הוא הרב סעדיה גאון אשר חי במאה ה 10 כתב ספר אמונות ודעותפילוסופי רציונליסטי שנכתב בערבית ותורגם ע"י חסידות אשכנז. תורת הכבוד הנברא הוצע לנו כקוראים מראה ויזואלי של מראה גשמי, פיזי ויזואלי של האל. מי ראה נביאים? כי הפסוקים מתייחסים לנביאים. והם חוו ע"י ראייה, לא רשום בטקסט שזהו חלום. הם ראו צורה פיגורה חיצונית, פיזית - תבנית. הנביא אובייקט חיצוני עם עינו הפיזית. זה מה שמבינים מהפשט של הכתוב מתוך הפסוקים שמלקט הר' גאון. זוהי בעיה בשביל פילוסוף רציונליסט לראות בעין פיזית. ראייה מהווה בעיה כי הפילוסופיה מאמינה בחלוקה בין רעיון לחומר. בין החומרי לבין המושגי. והאל נטול כל חומר, חומר הוא מוגבל ומשתנה. האל הוא שלמות ולכן לא יכול להיות בתוך עולם החומר. לא ייתכן לפילוסוף שהאל הוא פיזי, והיאות והוא לא פיזי לא יכול להופיע בצורה פיזית בעולם הזה. לא יכול להיות שהנביא רואה כך. אך מנגד ישנם הפסוקים ולכן או שנוטש את המסורת הכתובה בה ישנו תיאור, או שנוגד את תורתו הפילוסופית. ישנה עוד אופציה לשלב בין השניים. תשובתו של סעדיה: יוצר הבחנה . האל הוא לא נברא והוא ברא כבוד הנברא הדבר שהתייצב לפני הנביא. האל יוצר יצירה שהנביא רואה. וכך סעדיה מקיים לנו את הבנת הכתוב. הנביא ראה אובייקט חיצוני אך הוא לא האל בעצמו. יחזקאל ראה מרכבה , ראה את כבוד האל - ראה אובייקט חיצוני אבל לא ראה את האל עצמו. הכבוד הוא דבר נברא חומרי שהוא אכן מחוץ להוויה האלוקית. יחזקאל יודע ורואה שיש התגלות אלוקית ולכן צריך לקיים את כל מה ששמע. סעדיה מבחין בין מראה פיזי של האל לעומת דיבור לא פיזי שע"פ הבנתו אינה מייצגת שום בעיה בשבילו. בתנ"ך אין מופיעה המילה שכינה אלא "הכבוד". כתוב שהכבוד שוכן. ולכן חז"ל לקחו את הפועל והפכוהו לש"ע. לפי סעדיה שיכנה= כבוד הנברא לפי פרשנותו. מסנן כל טקסט שמונח לפניו ומפרש זאת לפי האידיאולוגיה שלו של הכבוד הנברא. כבוד הנברא שוכן במשכן ולא האל עצמו כי הוא לא יכול להיכנס לתוך משכן חלל פיזי.
© כל הזכויות שמורות להרצל משה יולי 2003